index

previous arrow
next arrow
Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบบริหารเว็บไซต์
ลิงค์ประเมิน ITA 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง   ได้จัดทำสวนสมุนไพร ตาม “โครงการ  1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเ…

   ประกาศ/ดาวน์โหลดเอกสาร

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-gp

Q&A รวมคำถามคำตอบ อบต. โพธิ์หมากแข้ง

คำถามที่พบบ่อย สำหรับประชาชนที่จะเข้ามาติดต่อราชการฯ

Q&A ถามตอบปัญหาด่วน!

ถามตอบปัญหาด่วน! คำถามที่พบบ่อย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

E-SERRVICE

ช่องทางรับบริการของ อบต.โพธิ์หมากแข้ง สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้ามารับบริการในสำนักงาน

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร


นายนิมนต์  ชานุชิต 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

จ่าเอก เศกสรรค์ ศักขินาดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการ

แบบสำรวจ / แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

แจ้งทุจริต

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลเกี่ยวกับภูลังกา

ลิงค์​หน่วยงานรายการที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา