แนะนำที่เที่ยวและสถานที่สำคัญ

แนะนำที่เที่ยวและสถานที่สำคัญ

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพื้นที่บริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

น้ำตกตาดกินรี
อยู่ในป่าภูลังกาเป็นน้ำตกใหญ่ไหลลงสู่หุบเหว น้ำตกชั้นบนไหลลดหลั่นกันไปตามลานหินกว้างและมีแอ่งน้ำใสให้เราสามารถลงไปเล่นน้ำกันได้
น้ำตกตาดวิมานทิพย์
เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงชัน เมื่อละอองน้ำกระทบแสงแดดทำให้เกิดสีสันสวยงาม อยู่ในเขตบ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
น้ำตกอ่างมโนราห์
อยู่ในเขตพื้นที่ บ้านนาอ่าง หมู่ 5 ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม น่าเที่ยวชม เหมาะแก่การพักผ่อน และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากในวันหยุดพักผ่อน

ภูลังกา

ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ   มีเนื้อที่ประมาณ 31,250 ไร่ หรือประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นภูเขาทับซ้อนกัน 3 ลูก สลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กสลับซับซ้อน สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณและป่าแดงที่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของน้ำตก และลำธารใหญ่น้อยหลายสาย อดีตเคยเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรของพระเกจิอาจารย์หลายรูป เช่น หลวงปู่เสาร์ กันตสีโร หลวงปู่วัง จันทสาโร ปัจจุบันมีเจดีย์หลวงปู่เสาร์ เจดีย์หลวงปู่วัง และ เจดีย์พระธาตุภูลังกา

วัดถ้ำฆ้อง

เป็นถ้ำทรายที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ มีลักษณะคล้ายฆ้องโบราณ ให้ความร่มรื่น และเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานองค์ใหญ่ อยู่ในเขตบ้านนาอ่างหมู่ที่ 5ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา