แผนที่/สถานที่ตั้ง สนง.

แผนที่/สถานที่ตั้ง สนง.

แผนที่ / สถานที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ที่ตั้ง  บ้านโนนชมภู หมู่ที่  13  ตำบลโพธิ์หมากแข้ง   อำเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ  38220 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  อยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ  ประมาณ  95  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอบึงโขงหลง  3  กิโลเมตร  บ้านที่ไกลสุดจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งประมาณ 12  กิโลเมตร

ทิศเหนือจดตำบลบึงโขงหลง   อำเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ จดตำบลดงบัง  อำเภอบึงโขงหลง    จังหวัดบึงกาฬ

ทิศใต้ จดตำบลนาทม   อำเภอนาทม   จังหวัดนครพนมจดตำบลหนองซน   อำเภอนาทม    จังหวัดนครพนม

ทิศตะวันออก จดตำบลไผ่ล้อม   อำเภอบ้านแพง     จังหวัดนครพนม

ทิศตะวันตก  จดตำบลเซกา    อำเภอเซกา   จังหวัดบึงกาฬจดตำบลบึงโขงหลง   อำเภอบึงโขงหลง   จังหวัดบึงกาฬ

เนื้อที่โดยประมาณ        60,912.50    ไร่  หรือ     97.46    ตารางกิโลเมตร

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา