Q&A

Q&A

Q฿A รวมคำถามยอดฮิด

แบบส่งคำถามออนไลน์

เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวล และสรุปผลลัพธ์ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป


ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ส่งคำถาม


ส่วนที่ 2 : สอบถามข้อมูลเรื่อง

Q&A ถามตอบปัญหาด่วน!

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม ขอสอบถามค่ะ เริ่มเสีย ภาษีบำรุงท้องที่ เดือนไหนค่ะ
ตอบ ค่ะ เริ่มชำระ ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือน เมษายน ของทุกปี ค่ะ

 

คำถาม ขออนุญาต ก่อสร้างบ้าน มีค่าธรรมเนียม เท่าไหร่ ครับ
ตอบ ครับ อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง 20 บาท ให้ยื่นคำขอได้ที่กองช่าง อบต.โพธิ์หมากแข้ง หรือ มีข้อสงสัย อยากทราบรายละเอียด ติดต่อ สอบถามได้ที่ เบอร์โทร 042-490569

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา