แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1)   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา