อบรมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาลูกรัก ณ โรงเรียนบ้านดงชมภู

วันที่ 4 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงชมภู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจำปาทอง ร่วมกับโรงเรียนบ้านดงชมภู ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาลูกรัก ณ โรงเรียนบ้านดงชมภู โดยได้รับงบประมาณจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา