โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองพัฒนาลูกรัก จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 3 กันยายน 2562 อบต.โพธิ์หมากแข้ง โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก ร่วมกับ โรงเรียนบ้านบัวโคก จัดกิจกรรมในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองพัฒนาลูกรักโดยได้รับงบประมาณจาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัด ณ โรงเรียนบ้านบัวโคก

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา