อบต.โพธิ์หมายแข้งจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กปฐมวัย

29 มีนาคม 2562 อบต.โพธิ์หมายแข้งจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อบต.โพธิ์หมากแข้ง

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา