ทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณทางหลวงชนบท

วันพฤหัสบดี ที่ 2o กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่นอำเภอบึงโขงหลง รพ.สต.โพธิ์หมากแข้ง โรงเรียนบ้านบัวโคก และประชาชนผู้มีจิตอาสาตำบลโพธิ์หมากแข้ง ทำความสะอาด และพัฒนาบริเวณทางหลวงชนบท เส้นทาง ดงสว่าง-ดงชมภู-นาอ่าง และโนนสวรรค์-โนนศิลา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีท่านนายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานในพิธี

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา