กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ในวันที่  20 มิถุนายน  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้จัดกิจกรรมลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง นำโดย นายนิมนต์  ชานุชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม

   

           

   

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา