กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ในวันที่  19  กรกฎาคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสระหนองบัวพันห่าว หมู่ที่ 15  นำโดย นายนิมนต์  ชานุชิต นายกองค์บริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์หมากแข้ง ผู้นำชุมชน ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวโคก และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

   

     

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา