โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย และสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่  11  เมษายน  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย  และสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุดีเด่น กิจกรรมตรวจสุขภาพและให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ  กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   กิจกรรมแสดงของผู้สูงอายุและรำวงย้อนยุค

   

 

 

   

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา