งานวันคนพิการสากลจังหวัดบึงกาฬ

ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2566  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ  ได้จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดบึงกาฬ  ประจำปี 2565  ณ โรงแรมบีเค เพลส  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งได้ให้การสนับสนุนของรางวัลจับสลากและนำพาคนพิการเข้าร่วมงานจำนวน  10  คน

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา