โครงการเยาวชนไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำโครงการเยาวชนไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 15  กันยายน  2566 ณ โรงเรียนบ้านบัวโคก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ และปลูกฝังให้เด็กเยาวชนหันมาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ

 

   

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา