กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ครั้งที่ 1 (Big Cleaning Day) >>>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ครั้งที่ 1 (Big Cleaning Day) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน พ.ศ. 2567) โดยเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา