กิจกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ประจำปี 2567 >>>

วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง นายนิมนต์ ชานุชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เป็นประธานในการประชุมพนักงานประจำเดือน และได้มีการมอบนโยบายการทำงานการปฏิบัติราชการ มีรายละเอียดดังนี้

1. การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2567

2. คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมการบริหาร อบต.โพธิ์หมากแข้ง

3. แนวทางการปฏิบัติ Do’s & Don’ts 

        โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  โดยได่เน้นย้ำให้ทุกคนมุ่งมั่นใช้ความรู้ ความสามารถมาปรับใช้กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ทำงานด้วยความถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติหน้าที่โดยกำหนดแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร

      ในการประชุมครั้งนี้ นายนิมนต์ ชานุชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้แจ้ง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมการบริหาร อบต.โพธิ์หมากแข้ง ให้กับผู้ร่วมประชุมได้ทราบ เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษากรณีด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำองค์กร และได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ Do’s & Don’ts ให้ทุกคนได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ภาพกิจกรรม

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

คณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมการบริหาร อบต.โพธิ์หมากแข้ง

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do’s&Don’t) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [162.00 B]

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา