รับเกียรติบัตร “องค์กรที่มีผลงานเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด”

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567  อบต.โพธิ์หมากแข้ง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี และได้รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรที่มีผลงานเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด”

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา