กิจกรรม วันส้วมโลก world toilet day 2023 >>>

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาส้วมสาธารณะเนื่องใน วันส้วมโลก world toilet day 2023 accelerating change. เร่งรัดพัฒนาส้วมไทยปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจดูแล ณ วัดศรีทรงธรรม บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา