ภาพกิจกรรม รับโล่รางวัล การดำเนินงานและบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉินฯ ประจำปี 2566

เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายนิมนต์ ชานุชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้เข้ารับโล่รางวัล การดำเนินงานและบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2566 ที่ องค์การบริการส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา