โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  (การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษห่วงถุงเท้า)  ประจำปีงบประมาณ  2565 

เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  (การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษห่วงถุงเท้า)  ประจำปีงบประมาณ  2565  เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับตนเอง  ณ  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา