31 ต.ค. วันออมแห่งชาติ เชิญชวนมาออมเงิน สร้างบำนาญหลังเกษียณ

31 ต.ค. วันออมแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ขอเชิญชวนมาออมเงิน สร้างบำนาญหลังเกษียณ 

รายละเอียดโครงการสามารถ ติดตามได้ที่ >>>> https://eservice.nsf.or.th/privilege/list

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา