รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566   นายนิมนต์ ชานุชิต นายกอบต.โพธิ์หมากแข้ง พร้อมด้วยรองปลัด อบต.โพธิ์หมากแข้ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ 👉ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธีรเดช  ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ   ในการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา