ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายที่จะคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

     

     

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา