กิจกรรมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และหน่ายสินค้าเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ในวันที่  27  ธันวาคม  2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งได้ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรของศูนย์ฯ และเกษตรกรในพื้นที่  ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 จัดโดย อำเภอบึงโขงหลง

   

   

   

   

   

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา