กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำพรมเช็ดเท้าตำบลโพธิ์หมากแข้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ดำเนินการสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำพรมเช็ดเท้าตำบลโพธิ์หมากแข้ง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  (การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษห่วงถุงเท้า)  ประจำปีงบประมาณ  2565

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา