กิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 >>>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดกิจกรรมการเก็บขยะและตัดหญ้าริมถนนเส้นบ้านหนองสิม-บ้านบัวโคก เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา