กิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 >>>

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมการเก็บขยะที่ถนนเส้นบ้านดงชมภู – วัดพระธาตุภูลังกา เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา