กิจกรรมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมการเก็บขยะที่ถนนเส้นบ้านดงสว่าง – นาอ่าง (สี่แยกถ้ำดิน) เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา