ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวฯ ประจำปี 2565 >>

ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ รุ่นที่ 4  ประจำปี 2565

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา