ประชาสัมพันธ์….แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล

ด้วยสำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการการพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรผู้พิการดิจิทัลแก่ผู้พิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าว ผู้พิการจะสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งงานที่เหมาะสมได้โดยผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล สามารถใช้แสดงตัวตนในการติดต่อ แทนบัตรประจำตัวคนพิการรูปแบบปกติ แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ง่าย กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมกับกรอกเลขวันเกิดจะสามารถ Log in เข้าสู่ระบบได้ ข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทุกแหล่งมาไว้ในแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด ยังสามารถค้นหางาน โดยระบบจะรวบรวมตำแหน่งงานที่ว่างทั้งหมดทั่วประเทศ

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา