นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลโพธิ์หมากแข้ง>>>

นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านหัตกรรม เช่น ทอผ้าพื้นเมือง ทอเสื่อกก ทำพานบายศรีใบตอง การจักสาน ไม้กวาดดอกหญ้า

2. ชมรมอนุรักษ์มวยไทยตำบลโพธิ์หมากแข้ง ชมรมอนุรักษ์ปลากัดป่าอีสานสายพันธ์ุบึงโขงหลง (ปลากัดกีต้าร์)

3. นวัตกรรม ” ตั่งคลายเส้น ”

   

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา