โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีตำบลโพธิ์หมากแข้ง (การฝึกอบรมผูกผ้าและการจับจีบผ้า) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีตำบลโพธิ์หมากแข้ง (การฝึกอบรมผูกผ้าและการจับจีบผ้า) ประจำปี 2563

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา