โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น “การทำหมูฝอยหมูหยอง”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น “การทำหมูฝอยหมูหยอง” 

 

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา