จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา