องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก…ช่วยลดวิกฤติโลกร้อน

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก…ช่วยลดวิกฤติโลกร้อน ร่วมใจ ลดใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ จากถุงลาสติกด้วยการ….

    – ของน้อยใส่รวมกัน หรือ “ไม่รับถุงพลาสติก”

    – นำถุงผ้าติดตัวไปด้วยทุกครั้ง

    – นำถุงพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำด้วยการหยิบถุงพลาสติกจากบ้านติดกระเป๋าไว้ทุกครั้ง

    – แนะนำร้านค้าให้ใช้ถุงพลาสติที่ย่อยสลายได้

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา