ประชาสัมพันธ์…ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย>>>

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้
1. แจ้งด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  เลขที่ 169 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 042 – 490-569
3. ทางโทรสาร หมายเลข 042 – 490 -569
4. ผ่านทางเว็บไซต์ www.phomakkhaeng.go.th
5.Facebook  อบต.โพธิ์หมากแข้ง

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา