มอบบ้านใน”โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม”

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง และผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านนาสาร ได้มอบบ้านใน”โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม” ให้แก่ นางคำไข ภาระโถและครอบครัว หมู่ 12 บ้านนาสาร ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขง จังหวัดบึงกาฬ
แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา