กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ พร้อมทั้งมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ

นายนิมนต์  ชานุชิต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ลงพื้นที่มอบรถเข็นให้กับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว เพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปในทางที่ดีขี้น  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ

   

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา