โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่  28  สิงหาคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง   ร่วมกับ  สภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ได้จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี  2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา