โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก “สิทธิของหนู รู้ไว้ได้ประโยชน์” ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง  ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก “สิทธิของหนู  รู้ไว้ได้ประโยชน์”   ประจำปีงบประมาณ  2562 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเด็กได้มีความรู้ความเข้าในสิทธิและหน้าที่และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน

 

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา