ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิตการให้บริการประชาชน อบต.โพธิ์หมากแข้ง

สถิตการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563  รอบเดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา