ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องแผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2562 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่องแผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2562  ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1)

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา