ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนการร้องเรียน

  1. กรอกข้อมูลให้ครบ
  2. ใส่ข้อความที่ต้องการร้องเรียน
  3. กดยืนยันข้อมูลก่อนส่ง
  4. กดส่งข้อมูล

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
169 หมู่ 13 บ้านโนนชมภู ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โทร. 042-490569