สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ มอบเครื่องมือประกอบอาชีพ (เครื่องเชื่อมโลหะด้วยมือ)ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะแรงงานอิสระยุค 4.0

เมื่อวันที่  13  กันยายน  2566  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ มอบเครื่องมือประกอบอาชีพ (เครื่องเชื่อมโลหะด้วยมือ)ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะแรงงานอิสระยุค 4.0

 

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา