ช่องทางแสดงความคิดเห็นของประชาชน

ส่งข้อมูลร้องทุกข์ หรือ ข้อมูลด้านบริการของ อบต.
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

ข้อความ
แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา