ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.โพธิ์หมากแข้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.โพธิ์หมากแข้ง

แจ้งข่าว-ร้องทุกข์-แจ้งปัญหา