แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1)   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่