อบต.ร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ