ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร