องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง จ.บึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ในวันครบรอบ 7 ปีวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ 23 มีนาคม 2561